-ET KONSEPT AV SMART-VELFERD AS

Samtalebenken er en fysisk benk som skal plasseres ut på lokale  plasser i Norge. Benken skal være lik i utseende med «Samtalebenken»  preget inn.

Noe av tanken bak samtalebenken er at folk kan ta tilbake  det å føre den gode samtalen sammen. Flere mangler det i hverdagen.
Vi  håper at folk vil ta seg en pause og komme i kontakt med andre  mennesker som de ser sitter på benken uansett livsløp, livsfase,  funksjonell eller kulturell bakgrunn. 

Samtalebenken vil være et eget prosjekt som tar sikte på å samarbeide med foreninger, ideelle organisasjoner, stiftelser, privat og offentlig sektor/næringsliv.

Benkene vil være nummerert i stigende rekkefølge slik at det skal være enkelt å finne den på et virtuelt kart samt å kunne avtale å møtes ved benk nr. X.

Hver bydel vil få sin egen nummerserie slik at det kan legges opp til aktiviteter mellom de ulike benkene, eller ved en spesiell benk.

Et medlemskap i foreningen vil være gratis der alle skal få muligheten til å benytte seg av benken i sitt nærområde.
Det vil være mulig å bli støttemedlem og bidra med et beløp på kr. 500 pr år.
Aktiviteter som arrangeres av foreningen kan det påløpe en avgift for deltakelse.